toezicht & vertrouwen

Team

Jan Brink (1960) is de oprichter van Almare Consultancy B.V. In het verleden heeft hij Bestuurskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht (afgerond in 1985).
Tot juli 2003 heeft hij als partner bij PricewaterhouseCoopers gewerkt en daarna als directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. (tot februari 2013). Momenteel opereert hij volledig voor Almare Consultancy.
Hij vervult diverse toezichthoudende functies bij bedrijven en stichtingen. Oprichter van start-up Paarse Kroko B.V.; in 2017 verkocht en activiteiten overgedragen. Ook doceert hij parttime aan de Hogeschool Utrecht, faculteiten Economie & Management en Bedrijfskunde.

Bart Brink – inderdaad: de zoon van – heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Hogeschool Windesheim en aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf september 2012 werkt hij voor een groot accountantskantoor.  In het voorjaar van 2017 heeft hij zijn studie tot registeraccountant succesvol afgerond. Naast zijn werk als registeraccountant, verricht Bart hand- en spandiensten voor Almare Consultancy

Almare Consultancy B.V. beschikt over een team van deskundige partners dat ingeschakeld kan worden als specifieke kennis nodig is.

Partners

Pluymert Bedrijfsadvies B.V.
Sinds 1994 is René Pluymert gevestigd als zelfstandig consultant gespecialiseerd in corporate finance en venture capital. In dat vakgebied is hij breed inzetbaar als hands-on adviseur.
Hij begeleidt de totstandkoming van complexe financieringsdeals vanaf de eerste kennismaking tot en met de juridische afronding. In opdracht van ondernemers heeft hij vele bedrijfsplannen, information memoranda en financieringsaanvragen verzorgd. Voor investeerders (informal investors en fondsen) heeft hij vele due diligences-onderzoeken verricht, deals begeleid en contracten voorbereid.
René is afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit en heeft, voordat hij zelfstandig adviseur werd, carrière gemaakt in het bankwezen en bij een participatiemaatschappij.

JVM Finance B.V.
JVM Finance verleent financieel administratieve diensten aan bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Sinds 2005 is Jan van Middelaar (1964) als financieel consultant en adviseur actief bij diverse ondernemingen in uiteenlopende branches.
Ondernemers werken in een omgeving die snel verandert en ook steeds complexer wordt. Het is niet eenvoudig om van alle aspecten waar een ondernemer in de dagelijkse praktijk mee te maken hebt, op de hoogte te zijn en te blijven. Toch bestaat regelmatig behoefte aan accurate en actuele kennis voor een gezonde bedrijfsvoering. JVM Finance biedt deze kennis aan op het gebied van samenstellen van jaar- en tussentijdse cijfers, financiële administratie, (aangiften van) belastingen, personeels- en salarisadministratie en dergelijke.
JVM Finance werpt zich op als een vraagbaak voor ondernemers en doet dit op flexibele basis, alleen wanneer het bedrijf het nodig heeft.
Jan van Middelaar is afgestudeerd als bedrijfseconoom en registeraccountant aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Als registeraccountant heeft hij jarenlang gewerkt en ervaring opgedaan bij een groot accountantskantoor.

Harmen Ettema
Financieel manager met brede, veelzijdige achtergrond. Werkervaring in financiële adviespraktijk als partner bij PricewaterhouseCoopers, tevens als businessdevelopmentpartner bij marketingcommunicatiegroep Publicis.
Zelfstandige praktijk van (interim) financieel management, managementadvies en commissariaat.
Ondersteuning van en rol in managementteams bij de inbedding van financieel management, controlstructuur en bewaking van de businesscase. Inbrengen besef financiële waardecreatie en brug slaan tussen financieel en commercieel management. Veel businesscases in diverse sectoren begeleid. Functioneren auditcommittee en bijbehorende elementen planning & controlcyclus.
Commissaris en toezichthouder, ruime ervaring in boardroomdilemma’s, strategische keuzes en day-to-day managementissues.
Harmen heeft Econometrie en Bestuurlijke Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Daarna heeft hij zijn postdoctoraal Accountancy (RA) behaald.

Polman Results B.V.
De drijvende kracht achter Polman Results is Sander Polman: een onafhankelijke en zelfstandig werkende professional voor ondernemers, bedrijven en organisaties. Sander is gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken op het gebied van strategie en (new) business development. Door jarenlange ervaring in diverse functies, organisaties en branches, beschikt Sander over veel kennis en uitgebreide netwerken.
Hij is zelf ook ondernemer, weet hoe een onderneming werkt en kan daarom uit eigen ervaring spreken. Het succes van u en uw organisatie staan bij hem voorop. Sander onderzoekt samen met u vraagstukken, creëert overzicht, bedenkt praktische oplossingen en implementeert deze voor u. Hij is op zijn best in complexe situaties, waarin sprake is van een spanningsveld tussen noodzakelijke vernieuwingen en de dagelijkse realiteit. Zijn kick is bedrijven te versnellen met creatieve en pragmatische oplossingen die werken.
Sander blijft niet langer dan u hem nodig heeft. Zijn geheel eigen werkwijze – ©onsultment – staat borg voor krachtige oplossingen.
Sander heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Kijk voor referenties en meer informatie op: www.polmanresults.nl.

Conveno B.V.
Door het voeren van begeleidingsgesprekken met bestuurders en managementteams van verschillende organisaties heeft Conveno een gedegen inzicht verworven in bestuurdersprofielen en bestuurlijke verhoudingen. De individuele bestuurder of directeur vindt bij Conveno een integere sparringpartner op niveau.
Individuele coaching op managementniveau
De manager die wil reflecteren op de wijze van leidinggeven, de eigen loopbaan, ambities en de balans tussen werk en privé, vindt in de professional van Conveno een betrouwbare sparringpartner.
Resultaat: reflecteren in vertrouwen geeft inzicht en ordening. Het doet de eigen passie en motivatie ontdekken. Het geeft zicht op de eigen mogelijkheden om meer invloed uit te oefenen op het welbevinden en functioneren in werk en persoonlijk leven.
Teamanalyse
Conveno begeleidt teams op hoger- of academisch niveau om de samenwerking te optimaliseren. Elk bestaand team kent ingesleten gewoonten en vanzelfsprekendheden. Bewustwording van ieders eigen houding en het doorbreken van patronen werken verfrissend en vitaliserend. Conveno neemt het team onder de loep met een driefasentraject.
Resultaat: ieder kent zijn eigen kwaliteiten en rol in het team. Groepsprocessen zijn duidelijk en helder is hoe de teamleden zich tot elkaar verhouden. Een soepeler functionerend team is het resultaat.
Voor meer informatie: www.conveno.nl.