toezicht & vertrouwen

Raad op Maat

U bent ondernemer. Talloze onderwerpen houden u bezig. En dat geldt zeker voor de strategische zaken voor uw bedrijf. U wilt hierover eigenlijk regelmatig een goed gesprek voeren. Met ervaren ondernemers buiten uw kring van familie en zakelijke bekenden. Gesprekspartners die deze setting kennen vanuit hun functie als commissaris/toezichthouder.

Maar u hikt aan tegen een officiële toezichthouder. Aan de ene kant ziet u daar best de voordelen van in, maar aan de andere kant wilt u geen formele betrokkenheid. Laat staan dat u nu al bepaalde bevoegdheden wilt overdragen aan een officiële Raad van Commissarissen. Uw voorkeur gaat in de toekomst wellicht uit naar een Raad van Advies. Maar per wanneer? Is die stap nu nog te groot? Kunt u eerst op kleine schaal “proefdraaien”?
U bent er nog niet helemaal uit.

Herkent u zich in bovenstaande?
Zo ja, dan is Raad op Maat van Almare Consultancy iets voor u.
Als ondernemer kunt u met Raad op Maat op kleine schaal “proefdraaien” met een ervaren toezichthouder. Een externe vertrouwenspersoon die u op afroep enkele keren per jaar kunt inschakelen.

Hoe werkt Raad op Maat?
U abonneert zich via Almare Consultancy op Raad op Maat. Dat geeft u jaarlijks het recht op een aantal bijeenkomsten van een dagdeel met een ervaren toezichthouder/raadgever.
Na afloop van dit abonnement bepaalt u zelf of en hoe u verder gaat. Wellicht voor u de opmaat om te besluiten tot het instellen van een Raad van Advies? Zo niet, dan kunt u het abonnement natuurlijk ook gewoon met een jaar verlengen.

Tarief
Het abonnement vertegenwoordigt een waarde van 6.000 Euro exclusief btw (prijspeil 2018) voor zes sessies. U betaalt pas na afronding van iedere bijeenkomst.

Interesse in Raad op Maat?
Neem dan contact op met Jan Brink van Almare Consultancy via 06 – 51 79 48 75 of stuur een mail naar info@almareconsultancy.nl